Archiv rubriky: Minerály

Skolecit a stilbit

Článek se připravuje.  

Publikováno v Minerály | Komentáře nejsou povoleny

Amonit

Článek se připravuje.  

Publikováno v Minerály | Komentáře nejsou povoleny

Chiastolit

Fakta: Atraktivní odrůda andalusitu Al2(SiO4)O, (křemičitan hlinitý). Krystaly andalusitu vytěsňují černé inkluze grafitu, na průřezu tvoří obraz maltézského kříže. Jméno dostal podle podobností kříže s řeckým písmenem „chí“ (X), lithos = kámen. Prvním písemným záznamem je kresba holandského geografa Johannese … Pokračovat ve čtení

Publikováno v Minerály | Komentáře nejsou povoleny

Opál

Fakta: SiO2.nH2O Název má tento minerál buď z latinského slova „opalus“ = dráhý kámen nebo z řeckého slova „opallios“ = viděti změnu Je nerozpustný v kyselinách, výjimkou je kyselina fluorovodíková. Při zahřátí ztrácí vodu a nakonec se rozpadne na křemen. … Pokračovat ve čtení

Publikováno v Minerály | Komentáře nejsou povoleny

Turritella

Fakta: Je to achát s fosilními inkluzemi. Obsahuje zkamenělé ulity sladkovodního plže „Elimia tenera“, který žil před 42 – 53 milióny lety v geologické epoše zvané „Eocén“ ve třetihorách. Když byl tento kámen objeven a pojmenován, mylně bylo určeno, že … Pokračovat ve čtení

Publikováno v Minerály | Komentáře nejsou povoleny

Lepidolit

Fakta: KLi2Al(F,OH)2Si4O10, odrůda slídy Nachází se v granitech a granitových pegmatitech. Vyskytuje se většinou v lupenitých, šupinatých nebo jemně zrnitých agregátech. Poprvé byl objeven roku 1792 na české lokalitě Hradisko u Rožné. Popsal ho německý chemik Martin Heinrich Klaproth a … Pokračovat ve čtení

Publikováno v Minerály | Komentáře nejsou povoleny

Dumortierit

Fakta: (Al,Fe)7(BO3)(SiO4)3O3 Vyskytuje se v pegmatitech, metamorfovaných horninách bohatých na hliník a v horninách metamorfovaných za přítomnosti roztoků s borem z vyvřelých žulových těles. Rozpouští se v kyselině fluorovodíkové. Je žáruvzdorný. Poprvé jej roku 1881 popsal mineralog F. Gonnard a … Pokračovat ve čtení

Publikováno v Minerály | Komentáře nejsou povoleny

Prehnit

Fakta: Ca2Al2Si3O10(OH)2, zásaditý křemičitan vápníku a hliníku Jméno mu dal r. 1788 A.G. Werner na počest jeho (tenkrát už zemřelého) objevitele, plukovníka Hendrika von Prehna, který ho poprvé přivezl do Evropy z Jižní Afriky. Nachází se jako výplň dutin v … Pokračovat ve čtení

Publikováno v Minerály | Komentáře nejsou povoleny

Labradorit

Fakta: NaAlSi3O8-CaAl2Si2O8, Plagioklasový živec Ceněn pro lesk – hru duhových barev = labradorescence. Efekt způsobují paprsky světla lámající se na tenkých vrstvičkách živce bohatého na vápník a sodík, které se vyvíjely v chladných minerálních vodách. Poprvé ho popsal r. 1770 … Pokračovat ve čtení

Publikováno v Minerály | Komentáře nejsou povoleny

Pyrit

Fakta: FeS2, disulfid železa Vyskytuje se v geotermálních žílách, v metamorfovaných i usazených horninách. Často se vyskytuje v dokonalých krystalech. Čerstvý je zářivě žlutý, časem černá a pokrývá se patinou. Ve vlhkém prostředí uvolňuje kyselinu sírovou a mění se na … Pokračovat ve čtení

Publikováno v Minerály | Komentáře nejsou povoleny